Ngày 26/8/2015 hồ câu sinh thái Vĩnh Hưng tiếp tục bồi 5,5 tạ cá Trắm trắng, chép - Ngày 26/82015


Không tồn tại thông tin này

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĨNH TUY

  • KHU ẨM THỰC SINH THÁI VĨNH HƯNG
  • Địa chỉ: 315A Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam
  • Điện thoại: 043 644 9569 - Hotlline: 0975 315 315
  • Email: sales.vinhhung@gmail.com
  • Website: vinhhung.net, khusinhthaivinhhung.vn, vinhhungresort.vn
VINH HUNG RESORT

VinhHung.Net

Số người Online: 115
Khu Sinh Thái Ẩm thực Vĩnh Hưng